Utrinki iz na�ih knji�njic Prijava
    Išči
Kaj brati???
PRIPOROČAMO!
Naroči knjigo
od Doma!
Omogočamo Vam dostop do
elektronskih baz!
Člani in članstvo Zakaj postati član?
Kaj pridobim?
 Prireditve in dejavnosti Skrči
 

 


Obiski prireditev so brezplačni, članstvo v knjižnici ni pogoj za obisk prireditev, prireditve izvajamo v knjižnicah, kjer prostorski in drugi pogoji to dopuščajo. Zaenkrat so to v glavnem knjižnice v Radljah, na Muti, v Podvelki in v Ribnici na Pohorju.

Udeležba na vseh drugih dejavnostih je prav tako brezplačna. Na ustvarjalnih srečanjih ali delavnicah je včasih potrebno prispevati za materiale, ki se uporabljajo.

PRIREDITVE – kot so literarni večeri, predavanja, predstavitve knjig, razstave, srečanja z ustvarjalci in podobno, s katerimi se vključujemo v kulturna prizadevanja v svojem okolju, da bi z raznovrstno in aktualno ponudbo dogodkov zadovoljili potrebe, pričakovanja čim širšega kroga ne samo stalnih uporabnikov knjižnice, ampak prebivalcev nasploh.

DRUGE DEJAVNOSTI kot so pravljične ure, knjižna uganka, kvizi, video ure, ustvarjalne delavnice, ustvarjalna srečanja, ki so namenjene tako otrokom kot odraslim. Glavni namen teh dejavnosti je vzdrževanje in dvig bralne kulture, vseživljenjsko izobraževanje, sploh aktivno sodelovanje pri dejavnostih, ki so tako zabavne kot koristne.

 


Namen prireditev in drugih dejavnosti:
1.) Z organizacijo prireditev se vključujemo v kulturna prizadevanja v svojem okolju, da bi z raznovrstno in aktualno ponudbo dogodkov zadovoljili potrebe in pričakovanja čim širšega kroga ne samo stalnih uporabnikov knjižnice, ampak prebivalcev nasploh. Razne razstave, srečanja, predavanja, predstavitve so priložnosti, ko se v knjižnici zberejo najrazličnejši obiskovalci, delijo svoje izkušnje ob prijetnem druženju.

2.) Določene dejavnosti prirejamo kot pomembna inštitucija, ki lahko doprinese na področju razvijanja in vzdrževanja pismenosti in bralne kulture, tako na začetkih bralnega obdobja, kot v nadaljevanju, ko bralno kulturo in bralne sposobnosti vzdržujemo in razvijamo. V te namene prirejamo literarne večere, predstavitve knjig in avtorjev, srečanja s pisatelji, pesniki in drugimi ustvarjalci s področja besedne umetnosti, pravljične ure, knjižno uganko, kvize in podobno.

3.) Z omogočanjem in spodbujanjem vseživljenjskega, permanentnega učenja, se vključujemo v regionalna in nacionalna prizadevanja za aktivno, ustvarjalno, kvalitetno preživljanje prostega časa. Te cilje uresničujemo na potopisnih predstavitvah, raznih predavanjih, ustvarjalnih delavnicah in srečanjih..., ki jih prirejamo tako za odrasle, kot za otroke in mlade.

Obiski prireditev so brezplačni, članstvo v knjižnici ni pogoj za obisk prireditev, prireditve izvajamo v knjižnicah, kjer prostorski in drugi pogoji to dopuščajo. Udeležba na vseh drugih dejavnostih je prav tako brezplačna. Na ustvarjalnih srečanjih ali delavnicah je včasih potrebno prispevati za materiale, ki se uporabljajo.
 

Predstavitev dejavnosti

- literarni večeri

- potopisne predstave in predavanja

- razstave

- predavanja

- ustvarjalne delavnice

- ustvarjalna srečanja

- pravlica potuje

- pravljične ure

- uganka meseca

- izobraževanje uporabnikov

- slovenski mega knjižni kviz

- predstavitveni ogledi


Literarni večeri, na katerih predstavimo aktualno ali novo knjigo ter njenega avtorja. Predstavljajo se tudi literarna društva, oziroma člani društev s svojimi deli. So pomemben spodbujevalec k branju, saj je branje in izkušnje ob branju na teh večerih posebej poudarjeno. Se pa ne le bere, ampak k prijetnemu srečanju prispevajo glasbene točke.
Kraj izvajanja: knjižnica v Radljah, v Podvelki in na Muti
Ciljna publika: odrasli, mladina, starejši otroci
Stroški: brez vstopnine.


Potopisne predstavitve in predavanja, na katerih popotniki predstavijo svoje potovanje, deželo, njene prebivalce, njihove navade in običaje. Potopisna predavanja praviloma spremljajo slikovne predstavitve – diapozitivi ali predvajanje foto posnetkov v digitalni obliki ter predvajanje glasbe, tipične za predstavljeno deželo. Prepričljivi popotniki pripravijo tudi značilno hrano ( le za pokušino), razstavijo in predstavijo tradicionalna oblačila, predmete in podobno. V približno uri in pol spoznamo precej dejstev o neki deželi, oziroma je to zelo dobra spodbuda, da sežemo po knjigi in spoznamo o njej še več.
Kraj izvajanja: knjižnica v Radljah, v Podvelki in na Muti
Ciljna publika: odrasli, mladina, starejši otroci
Stroški: brez vstopnine.


Razstave, na katerih razstavljajo tako otroci, mladi, ljubiteljski ustvarjalci, društva, domači in tuji umetniki. Razstave so večinoma priložnostne, včasih pa so nadaljevanje ali zaključek neke prejšnje dejavnosti, na primer pravljične ure ali ustvarjalnih srečanj. Nekatere razstave so v knjižnici Radlje že stalnice, na primer  fotografska razstava v januarju in razstava likovnih del v juniju, ki ju na podlagi vsakoletnega razpisa organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob Dravi.
Kraj izvajanja: knjižnica v Radljah, v Podvelki, na Muti in v Ribnici na Pohorju
Ciljna publika: odrasli, mladina, otroci
Stroški: brez vstopnine.
 

Predavanja, s katerimi želimo predvsem opozarjati, ozaveščati, seznanjati naše obiskovalce ali določene ciljne skupine o raznih vsebinah. Predavanja organiziramo v sodelovanju z raznimi društvi, teme pa so v glavnem aktualne in s področij osebnostne rasti, varovanja zdravja, zdravega načina življenja, prometne in siceršnje varnosti ter podobno.
Kraj izvajanja: knjižnica v Radljah, v Podvelki, v Ribnici na Pohorju in na Muti
Ciljna publika: odrasli, mladina, otroci
Stroški: brez vstopnine.
 

Ustvarjalne delavnice so priložnostne delavnice, ki jih organiziramo tudi v sodelovanju z drugimi društvi, na primer z Društvom prijateljev mladine Radlje. Počitniške ustvarjalne delavnice so že stalnice, ki jih otroci in mladi radi obiskujejo.
Kraj izvajanja: knjižnica v Radljah
Ciljna publika: odrasli, mladina, otroci. Majhne otroke ( vsaj do 6 let) mora spremljati odrasla oseba.
Stroški: Udeležba je brezplačna. Včasih je na delavnico potrebno prinesti tudi kakšno orodje, pripomoček in nekaj materiala, kar se objavi na oglasnih deskah in v kulturnih vodnikih.

Ustvarjalna srečanja, ki potekajo vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu, razen, ko je zaradi praznikov ali obveznosti v knjižnici objavljeno drugače. Na ustvarjalnih srečanjih ustvarjamo razne uporabne predmete iz najrazličnejših materialov in v številnih tehnikah. Hkrati potekata dve vzporedni vodeni delavnici: ena za otroke in druga za odrasle. V obeh delavnicah ustvarjamo praviloma z enakim materialom, tehniko dela in končni izdelek pa bo v skupini otrok prilagojen prav njim.
Kraj izvajanja: knjižnica v Radljah
Ciljna publika: odrasli, mladina, otroci
Stroški: udeleženci prispevajo za nabavo materiala. Včasih je na delavnico potrebno prinesti tudi kakšno orodje, pripomoček in nekaj materiala, kar se objavi na oglasnih deskah in v kulturnih vodnikih.


Pravljica potuje in se enkrat v mesecu ustavi v naših knjižnicah. Pravljice so skrbno izbrane in prilagojene starosti otrok od 3. do 10. leta. Velikokrat je osnova za pravljico čisto nova slikanica, ni pa to pravilo. Pravilo je, da je izbrana glede na aktualnost in povezanost z letnim časom, prazničnim dogajanjem in podobno. Pravljično pripovedovanje se nadaljuje z ustvarjanjem. Z različnimi materiali in prilagojenimi tehnikami otroci ustvarjajo na podlagi ideje in vsebine iz pravljice. Izdelke odnesejo domov.
Kraj izvajanja:

knjižnica v Podvelki – vsak 1. ponedeljek v mesecu, ob 16. uri
Knjižnica na Muti – vsak 1. torek v mesecu, ob 16. uri
Knjižnica v Vuzenici – vsak 2. ponedeljek v mesecu, ob 16. uri
Knjižnica v Radljah – vsak 2. torek v mesecu, ob 10. in ob 16. uri
Knjižnica v Ribnici na Pohorju – vsako 2. tsredo v mesecu, ob 16. uri
Ciljna publika: otroci od 3. do 10. leta starosti. Otroci vsaj do 6. leta starosti pri ustvarjanju potrebujejo pomoč odraslega.
Stroški: brezplačna udeležba.

Pravljične ure, ki jih izvajamo priložnostno: ob 22. oktobru – dnevu izvirne slovenske slikanice, pred božičem in novim letom, ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja in ob 23. aprilu - svetovnem dnevu knjige. Ob teh pravljičnih urah praviloma ni ustvarjalnega nadaljevanja, pač pa pogovor o pravljici. Če so poslušalci pravljice otroci iz vrtca, ustvarjajo v vrtcu, mi pa izdelke razstavimo.
Kraj izvajanja: knjižnica v Radljah, na Muti, v Podvelki, Ribnici na Pohorju in v Vuzenici. Dogovorimo se lahko tudi za obisk v šoli ali vrtcu.
Ciljna publika: otroci od 3. do 10. leta starosti
Stroški: brezplačna udeležba.


Uganka meseca, ki jo pripravljamo v knjižnici je uganka, ki jo osnovnošolci lahko rešijo le s pomočjo knjige. Vsak mesec pripravimo dve uganki: za osnovnošolce od 1. do 4. razreda in za osnovnošolce od 5. do 9. razreda. Knjigi, v katerih so skriti odgovori na uganki sta vedno na voljo v knjižnici. Otrokom 1. in 2. razreda pri reševanju pomagajo starši. Rešitev uganke napišete na pripravljen list in ga oddate knjižničarki v izposoji. Ob koncu meseca žrebamo dobitnika nagrade, nagrada pa je praktična.
Kraj izvajanja: krajevne knjižnice v Radljah, na Muti, v Vuzenici, v Podvelki in v Ribnici na Pohorju.
Ciljna publika: osnovnošolci
Stroški: brezplačna udeležba
Če želiš knjižno uganko rešiti v elektronski obliki, klikni tukaj.


Izobraževanje uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice in uporabo knjižnice od doma izvajamo praviloma individualno. Uporabniki, ki potrebujejo osnovne napotke pri uporabi knjižnice, se oglasijo pri knjižničarju, ki jih v uporabo knjižnice uvede. Prav tako individualno izobražujemo in usposabljamo uporabnike za samostojno uporabo knjižnice od doma. Vedno pa to izobraževanje vključimo v program predstavitve knjižnice, ki ga izvajamo ob predstavitvenih ogledih knjižnice. Izdelali smo zanimive programe usposabljanja, ki so prilagojeni za različne starostne stopnje in zahtevnosti, ter za različno velike skupine.
Kraj izvajanja: vse knjižnice
Ciljna publika: vsi uporabniki
Stroški: brezplačno

Slovenski mega knjižni kviz je dosegljiv na naslovu: http://www.koz.si/megakviz/


Predstavitveni ogledi knjižnice za otroke se organizirajo po dogovoru. So del našega bibliopedagoškega dela. Ob predstavitvenem ogledu otroci različnih starostnih skupin spoznajo knjižnico in njene vloge, predstavimo jim knjižnično informacijski sistem in uporabo knjižnice od doma, poudarimo pomembnost branja in brskanja po knjigah. Mlajši otroci spoznajo pravila obnašanja v knjižnici, večji pa se knjižnico naučijo tudi samostojno uporabljati.
 

Rastem s knjigo je projekt, ki so ga zasnovali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju z Združenjem slovenskih splošnih knjižnic. Projekt je del sistematične podpore razvoja bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. V osrednjih knjižnicah pripravimo sedmošolcem in dijakom prvih letnikov program, ki zajema: predstavitev knjižnice, predstavitev knjižnično informacijskega sistema in uporabe knjižnice od doma, ter pomen branja in obiskovanja knjižnice za razvijanje ter vzdrževanje pismenosti in bralne kulture. Knjižnico v Radljah v okviru projekta med šolskim letom obiščejo sedmošolci osnovnih šol na območju občin: Radlje, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju ter dijaki prvih letnikov, ki obiskujejo srednjo šolo na Muti. 

  

 Anketa Skrči
 
Kako si izbirate gradivo v knjižnici?Vzamete knjige na dopust?Glasuj  Ogled rezultatov
  

 

 

Izjava o dostopnosti spletišča
 
sledite nam na facebooku

Sledite nam na Facebooku.

Če smo vam všeč...VŠEČKAJTE

 

PROGRAMI, PROJEKTI in DEJAVNOSTI:

  

 

 

 

 
 

Projekti-operacije, ki jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja:

   ČEBELA BERE MED

 

MOČ DREVES

MOČ DREVES - seznam knjig

 

Komunalna čistilna naprava Ožbalt

 
 
Sovica Radlje

Sovica Muta

Sovica Podvelka

Sovica Ribnica
 

Bodi kul, beri ful

NA KRATKO

SEZNAM KNJIG

 

 Priporočilni seznam 2023-2024 v COBISS+