Utrinki iz na�ih knji�njic Prijava
    Išči
Kaj brati???
PRIPOROČAMO!
Naroči knjigo
od Doma!
Omogočamo Vam dostop do
elektronskih baz!
Člani in članstvo Zakaj postati član?
Kaj pridobim?

 Oglejte si...

 Katalog informacij javnega značaja Skrči
 
STRUKTURA KATALOGA INFORMACIJ
1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
    2.1. Podatki o organizaciji zavoda
    2.2. Organi zavoda
    2.3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
    2.4. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Radlje ob Dravi
    2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
    2.6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
    2.7. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 Natisni   

 1. Osnovni podatki o zavodu Skrči
 
Naziv zavoda: Knjižnica Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 6
2360 Radlje ob Dravi
Logotip:  
Tel.: 02 888 04 03
Tel.: 02 888 04 04
E-pošta: info@knjiznica-radlje.si
Uradna spletna stran:
http://www.knjiznica-radlje.si
Matična številka: 5814197
Davčna številka: 81782268
Šifra dejavnosti: 91.011
 
Odgovorna oseba: Slavica Potnik, direktorica
Datum zadnje spremembe: 1. 3. 2024
Katalog je dosotpen: Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani http://www.knjiznica-radlje.si, v tiskani obliki pa je dostopen na sedežu Knjižnice Radlje ob Dravi.
 Natisni   

 2. Splošni podatki o zavodu
in informacijah javnega značaja
s katerimi razpolaga
Skrči
 
2.1 Podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:

Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je:

0/91.011 Dejavnost knjižnic

Med dejavnosti javne službe zavoda poleg dejavnosti 0/91.011 sodijo tudi:

 • DE/22.11 - izdajanje knjig
 • K/74.832 - fotokopiranje in drugo razmnoževanje
 • K/71.402 - dejavnost videotek
 • K/71.403 - izposojanje drugih predmetov široke porabe (umet- niške slike, igrače, zgoščenke)
 • K 74/.841 - prirejanje razstav, sejmov in kongresov
 • K 72.400 - dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
 • M 80.422 - drugo izobraževanje.

V okviru teh dejavnosti knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
 • nabavlja, strokovno obdeluje, obnavlja in hrani knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • seznanja z novostmi v knjižnici,
 • omogoča uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk ter informacijskih virov,
 • omogoča dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo,
 • fotokopiranje lastnega gradiva knjižnice,
 • rezervacijo knjižničnega gradiva,
 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gradivo za svoje območje,
 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo, ki je nacionalna kulturna dediščina/nacionalni spomenik,
 • opravlja matično dejavnost,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijskisistem,
 • izvaja in sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradivater evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • organizira prireditvene dejavnosti, v okviru katerih soorganizirana potopisna in druga predavanja, literarni večeri in ostale prireditve,
 • organizira prireditve za otroke, mladino in odrasle.
 • opravlja informacijsko, izobraževalno, dokumentacijsko, komunikacijsko in splošno kulturno delo

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Knjižnica Radlje ob Dravi
osrednja knjižnica - sedež uprave

  Mariborska cesta 6
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 888 04 04, 02 888 04 03
E-pošta: direktor@knjiznica-radlje.si

Direktorica, tel.: 02 444 29 71:
Slavica Potnik

Računovodska, kadrovska in administrativna služba,

tel.: 02 444 29 72:
Danica Ladinek

Strokovna služba in katalogizacija, tel.: 02 444 29 70:

Tanja Repnik

Nabava knjižničnega gradiva, tel.: 02 444 29 73:

Helena Gosak

ENOTE KNJIŽNICE:

Knjižnica Muta
Glavni trg 17
2366 Muta
Tel.: 02 887 96 07
E-pošta: info@knjiznica-radlje.si

Knjižnica Vuzenica
 Sejmarska ulica 2
2367 Vuzenica
Tel.: 02 879 12 29
E-pošta: info@knjiznica-radlje.si

Knjižnica Podvelka
Podvelka 13
2363 Podvelka
Tel.: 02 876 95 03
E-pošta: info@knjiznica-radlje.si

Knjižnica Ribnica na Pohorju
Ribnica na Pohorju 27
2364 Ribnica na Pohorju
Tel.: 02 888 03 03
E-pošta: info@knjiznica-radlje.si

Knjižnica Kapla
Spodnja Kapla 3
2362 Kapla
Tel.: 065 562 000
E-pošta: info@knjiznica-radlje.si

2.2 Organi zavoda

 

Direktorica zavoda: Slavica Potnik

Svet zavoda:

Predstavniki ustanovitelja:

 • Marija Kristan - Občina Radlje ob Dravi - predsednica Sveta zavoda
 • Primož Tandler - Občina Muta
 • Nevenka Kutin - Občina Ribnica na Pohorju
Predstavniki uporabnikov:
 • Duško Erik Robnik - Občina Radlje ob Dravi
 • Matjaž Jeznik - Občina Vuzenica
 • Marija Hrastnik - Občina Podvelka
Predstavniki zaposlenih:
 • Danica Ladinek - podpredsednica Sveta zavoda
 • Tanja Repnik - zapisnikarka
 • Andreja Gros
2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Slavica Potnik, direktorica
  Mariborska cesta 6
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 02 444 29 71

E-pošta: direktor@knjiznica-radlje.si

2.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Radlje ob Dravi
Državni predpisi:
Predpisi lokalnih skupnosti:
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.6 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

2.7 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam posameznih pomembnejših dokumentov:

 Natisni   

 3.0 Opis načina dostopa do drugih
informacij javnega značaja
Skrči
 
2.7 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Opis dostopa do posameznih sklopov drugih informacij javnega značaja:

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 24/2003).
Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu http://www.knjiznica-radlje.si
Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Knjižnice Radlje ob Dravi v času uradnih ur. 

Stroški:

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 Natisni   

 

 

Izjava o dostopnosti spletišča
 
sledite nam na facebooku

Sledite nam na Facebooku.

Če smo vam všeč...VŠEČKAJTE

 

PROGRAMI, PROJEKTI in DEJAVNOSTI:

  

 

 

 

 
 

Projekti-operacije, ki jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja:

   ČEBELA BERE MED

 

MOČ DREVES

MOČ DREVES - seznam knjig

 

Komunalna čistilna naprava Ožbalt

 
 
Sovica Radlje

Sovica Muta

Sovica Podvelka

Sovica Ribnica
 

Bodi kul, beri ful

NA KRATKO

SEZNAM KNJIG

 

 Priporočilni seznam 2023-2024 v COBISS+